Moja EKOjczyzna

Wycieczki i warsztaty ekologiczne, eksperymenty chemiczne, zajęcia dotyczące przyrody i historii regionu – to tylko niektóre działania w ramach akcji edukacyjnej „Moja EKOjczyzna” skierowanej do młodzieży z gminy Świdnica. W projekt włączyła się Wałbrzyska Specjalnej Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, której wsparcie pozwoliło na zakup pomocy dydaktycznych.

Akcja została zorganizowana przez Gminę Świdnica, Wojewódzki Fundusz Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. W projekcie wzięło udział ponad 300 uczniów klas VI szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna. W ciągu 17 dni odbyło się blisko 90 godzin zajęć ekologicznych, w tym warsztaty terenowe i stacjonarne oraz wycieczki.

Młodzież odwiedziła między innymi: elektrownię wodną, centrum botaniczne, oczyszczalnię ścieków, szkółkę leśną oraz przedsiębiorstwo utylizacji odpadów. Podczas zajęć nauczyła się rozpoznawać gatunki drzew, poznała regionalną historię, faunę i florę oraz przeprowadziła badania gleby, wody i powietrza. Na warsztatach korzystała z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu: walizek eko-badacza z przyborami i odczynnikami oraz mikroskopów dofinansowanych przez wałbrzyską strefę.

Efektem akcji „Moja EKOjczyzna” są również makiety zbiorników wodnych skonstruowane podczas zajęć oraz kalendarze ze zdjęciami ukazującymi piękno regionalnej przyrody. Fotografie zostały wykonane przez dzieci i młodzież uczestniczącą w projekcie.

Partnerzy