Przy śniadaniu o rachunkowości i przepisach podatkowych – Zaproszenie

Zapraszamy na bezpłatne Śniadanie Biznesowe poświęcone zmieniającym się przepisom podatkowym oraz w Ustawie o rachunkowości.  Spotkanie organizowane  jest przez firmę PwC oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

Podczas „Śniadania Biznesowego” omówiony zostanie pakiet zmian w Ustawie o rachunkowości, które mogą w istotny sposób wpływać zarówno na jednostki małe, jak i duże. Część nowych przepisów będzie obowiązywać już dla sprawozdań finansowych za 2015 r. Koniec roku przyniesie również wiele zmian w przepisach podatkowych, w tym liczne znaczące zmiany w Ordynacji podatkowej.

Śniadanie Biznesowe odbędzie się w piątek 18 grudnia 2015 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu (ul. Uczniowska 16).

Szczegóły organizacyjne oraz agendę spotkania znajdą Państwo w zaproszeniu.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11 grudnia, rejestrując się poprzez link stronę PwC:

Udział w Śniadaniu Biznesowym jest bezpłatny. Zaproszenie skierowane jest w szczególności do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz dyrektorów podatkowych. Prosimy o zgłoszenie maksymalnie 2 osób z jednej spółki.

Partnerzy