Rozstrzygnięciu przetargu z dnia 27 listopada 2015 r. (Podstrefa Bolesławiec)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu8 grudnia 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu, wyznaczonego na dzień 8 grudnia 2015 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość (niezabudowanąj) o łącznej powierzchni 1,9755 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie m. Bolesławiec, miejscowości Bolesławiec, obręb 0004 Bolesławiec – 4, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Bolesławiec, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 67/41 o powierzchni 1,9755 ha (grunty orne RIIIb – 0,5580 ha, grunty orne RIVa – 1,1851 ha, grunty orne RV – 0,2324 ha ) dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1B/00041703/7, (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez: Favorite Gifts Print Europe sp. z o.o. z/s w Bolesławcu.

W dniu 15.12.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą nr Nr 1344/VII/15 wyraziła zgodę na wybór firmy Favorite Gifts Print Europe sp. z o.o. z/s w Bolesławcu.
jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty