Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 16 grudnia 2015 r. (Podstrefa Dzierżoniów)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 16 grudnia 2015 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Dzierżoniów uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

 

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

DOMEX  sp. z o.o.

Pieszycka 11, 58–200 Dzierżoniów

Uchwałą Nr 1352/VII/15 z dnia 21.12.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy DOMEX sp. z o.o.  ul. Pieszycka 11, 58-200 Dzierżoniów jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Dzierżoniów

Partnerzy