Przedsiębiorcy angażują się w kształcenie zawodowe

Od września ruszą dwie klasy patronackie firm działających na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Będą to klasy o profilu: technik mechanik, która powstanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie oraz krawiec (krojczy)/tapicer w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.

Patronat nad klasą technik mechanik obejmie firma Lowara Vogel Polska ze Strzelina. W ramach wspólnych działań strony zobowiązały się do działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego (organizacja zajęć dla uczniów, wycieczek dydaktycznych, spotkań zawodowych, Dni Technika) oraz nowoczesnych technologii. Lowara Vogel Polska będzie także przekazywała informacje o możliwości podjęcia pracy w firmie przez absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, praktykach i zajęciach dydaktycznych dla uczniów.


List intencyjny został podpisany przez Roberta Kozunia – dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, Paolo Bortolotto dyrektora – Lowara Vogel Polska, Marka Warcholińskiego – starostę powiatu strzelińskiego w obecności: Doroty Pawnuk – Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, Iwony Engel – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie oraz Tomasza Jakackiego – wiceprezesa zarządu WSSE „INVEST-PARK”.

Natomiast klasie o profilu krawiec/tapicer patronuje firma KPM Meble z Kłodzka. Od września 2016 roku tegoroczni absolwenci gimnazjów rozpoczną praktyczną naukę zawodu w zakładzie, gdzie będą mieli zapewnioną wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów uczących zawodu, posiłki, a najlepsi – również stypendia i nagrody.

 

Obok dyrektora szkoły Rafała Olechy i reprezentującej firmę Edyty Senator, w podpisaniu porozumienia wzięli udział starosta Maciej Awiżeń, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk oraz przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wiceprezes Teodor Stępa i Grażyna Cal.

To kolejne klasy, które zostaną utworzone pod patronatem firm strefowych, działających jednocześnie w powołanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Klastrze Edukacyjnym INVEST in EDU. W roku szkolnym 2015/2016 ruszyły dwie klasy o kierunku operator obrabiarek skrawających. Patronat nad nimi objęły firmy: Segepo–Refa ze Świebodzic (w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu) oraz GKN Driveline (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy). Klasy zwiększą dostępność staży i praktyk oraz dadzą możliwość zatrudnienia absolwentów. Dla uczniów przewidziano również płatne staże wakacyjne, zwrot kosztów za podręczniki oraz zakup odzieży ochronnej.


Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” został powołany w lutym 2015 r. Obecnie działa w nim 76 podmiotów. Są wśród nich przedsiębiorstwa, placówki edukacyjne, jednostki samorządowe oraz instytucje. Głównym zadaniem Klastra jest prognozowanie zapotrzebowania na konkretne zawody, dostosowanie kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw oraz zwiększenie dostępu do praktyk i staży.

Partnerzy