Rozstrzygnięcie przetargu dot. wyboru wykonawcy budowy gazociągu wraz przyłączem (Dzierżoniów)

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. wyboru wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” gazociągu wraz z budową przyłącza gazowego dla hali produkcyjnej zlokalizowanej na działkach nr 46/1, 47/6, 47/7, 49/4, 49/5, 51/2, 52/2, 54/2, 55/5 przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie. Konkurs ofert wygrało konsorcjum firm PHU JUMAR s.c. oraz PHU JUMAR BIURO PROJEKTÓW s.c. z siedzibą w Dzierżoniowie

Partnerzy