Sprostowanie zaproszenia, które ukazało się w dniu 26.01.2016 r. w Gazecie Wyborczej do uczestnictwa w przetargu łącznym (Podstrefa Leszno)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62

Sprostowanie zaproszenia,
które ukazało się w dniu 26.01.2016 r. w Gazecie Wyborczej
do uczestnictwa w przetargu łącznym


W zaproszeniu tym nagłówek otrzymuje brzmienie:
„jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” oraz działając na zlecenie Miasta Leszno oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.)”

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty