Bezpłatne szkolenie inetrnetowe dot. dotacji w centra B+R

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu internetowym (webcaście) poświęconym tematyce dotacji na tworzenie lub rozwój centrów B+R (badania i rozwój), które odbędzie się 5 lutego.

29 stycznia Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach działania 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw”. Jest on jedną z niewielu okazji na sfinansowanie działań inwestycyjnych dużych przedsiębiorców z Funduszy UE w aktualnej perspektywie finansowej. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 1 marca do 29 kwietnia br.

Instrument „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw” oferuje wsparcie w formie dotacji przedsiębiorstwom (dużym i MSP), które planują utworzenie lub rozwój centrów B+R.
Budżet konkursu to aż 1 mld zł!

Program webcastu:

  • podsumowanie pierwszego konkursu w ramach działania 2.1
  • podstawowe zasady udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne
  • kategorie wspieranych projektów
  • kluczowe kryteria wyboru projektów i ich znaczenie w procesie oceny
  • katalog kosztów kwalifikowanych
  • działania optymalizacyjne pod kątem zwiększenia szans na otrzymanie dofinansowania
  • praktyczne wskazówki, na co przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowania aplikacji o dofinansowanie projektów

Uczestnicy webcastu będą mogli także zadać pytania ekspertom w zakresie aplikowania o dotacje z Funduszy UE.

szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

Partnerzy