Badanie sfery B+R i potencjału Dolnego Śląska – ankieta

Zapraszamy do udziału w badaniu, które dotyczy sfery badawczo-rozwojowej, potencjału oraz znaczenia Dolnego Śląska. Zebrane dane pozwolą na lepsze formułowanie strategii innowacji oraz alokacji wsparcia na ten cel.

Dolny Śląsk – jego potencjał, rozwój, kreatywność i marka to w dużej mierze Państwa zasługa. To właśnie przedsiębiorcy, zarówno duże koncerny, jak i małe oraz średnie firmy sprawiają, że województwo dolnośląskie jest jednym z najczęściej wybieranych do życia i inwestowania regionów w Polsce. Państwa opinie są niezwykle ważne przy projektowaniu dalszego rozwoju Dolnego Śląska dlatego zapraszamy do udziału w badaniu, które przygotowała Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Liczymy, że zebrane dane pozwolą na lepsze formułowanie strategii innowacji oraz alokacji wsparcia na ten cel, zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym. Działalność badawczo-rozwojowa, powiązana z nią infrastruktura oraz kapitał ludzki stają się coraz silniejszym atutem aglomeracji wrocławskiej oraz całego regionu Dolnego Śląska zarówno jeżeli chodzi o rozwój firm polskich, jak i pozyskiwanie projektów inwestorów zagranicznych. Sfera B+R zaczyna być uznawana za lokalną specjalizację Wrocławia na tle innych ośrodków miejskich.

W związku z tym zapraszamy do podzielenia się Państwa doświadczeniami w poniżej ankiecie:

ANKIETA

Badanie jest poufne i realizowane przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z PWC i Antal International.

Wierzymy, że publikacja raportu oraz skorzystanie z zawartych w nim danych pozwoli na zainicjowanie wielu nowych i interesujących projektów i inicjatyw. Wszyscy uczestnicy badania otrzymają oczywiście raport końcowy, opracowany na podstawie zebranych wyników.

Partnerzy