Zezwolenie dla TechPlast sp. z o.o. sp. k.

29 lutego 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Kłodzko wydano dla TechPlast sp. z o.o. sp. k. Firma wybuduje zakład, w którym będzie wytwarzać płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 4,5 mln zł oraz zatrudni co najmniej 10 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2017 r.

Partnerzy