III Międzynarodowe Forum Biznesowe w Charkowie – zaproszenie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w dniach 7-8 kwietnia 2016 roku organizuje misję gospodarczą polskich przedsiębiorstw i instytucji na III Międzynarodowe Forum Biznesowe w Charkowie, pod przewodnictwem Ambasadora RP w Ukrainie, Pana Henryka Litwina. W ramach misji przewiduje się udział polskich firm w w/w forum oraz towarzyszących temu przedsięwzięciu spotkaniach B2B. Misja organizowana jest we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Powyższe przedsięwzięcie będzie miało na celu promocję gospodarczą Polski oraz polskich przedsiębiorców, a także inicjację kontaktów handlowych pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami. W forum biznesowym jest przewidziany udział ponad 350 uczestników z obwodu charkowskiego i terytorium całej Ukrainy. Jak wskazują statystyki z ostatnich dwóch lat, w większości są to dyrektorzy i właściciele firm. W pierwszym dniu wydarzenia odbędzie się się forum biznesowe,  w którym po sesji plenarnej, odbędą się równolegle cztery sesje tematyczne:

  1. Inwestycje: „Jak przekształcić biznes w atrakcyjny inwestycyjnie. Praktyczne aspekty”
  2. Import/ eksport: „Rynki zagraniczne dla MŚP: mity i realia”
  3. Energoefektyność: „ Energoefektywność jako wyzwanie dla ukraińskiego biznesu”
  4. Granty: „Programy donorskie, granty i programy pomocy technicznej dla ukraińskiego biznesu”

 

Uczestnicy polskiej misji biznesowej będą mieli możliwość wystąpienia podczas w/w sesji. W pierwszym i drugim dniu wydarzenia polskie firmy będą miały możliwość udziału w spotkaniach B2B.

W drugim dniu forum planowane jest przeprowadzenie „Inwestycyjnego salonu”, w ramach którego ukraińskie przedsiębiorstwa będą prezentować road-show dla zagranicznych inwestorów (informacje o zgłoszonych firmach w załączeniu) oraz wyjazdowej sesji „Bitwy projektów” (współorganizator StartUp.Network), na której będą prezentowane charkowskie startupy.

Zainteresowane firmy, prosimy o nadesłanie załączonego formularza aplikacyjnego na adres:  lub wypełnienie wniosku on-line. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 marca br.

W przypadku zainteresowania Państwa udziałem w misji gospodarczej do Charkowa oraz dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Gawin, I Sekretarzem lub Katarzyną Vitkovską, II Sekretarzem WPHI Kijów (tel.: (+38) 044 279 12 98, e-mail: ).

załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Prezentacja – The Third International Business Forum
  3. Pismo przewodnie Misja do Charkowa

 

Partnerzy