Wsparcie dla sportu i edukacji

 35 inicjatyw zostanie objętych wsparciem w ramach programu sponsorskiego WSSE. Jego główną ideą jest pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych podnoszących konkurencyjność młodych ludzi na rynku pracy oraz sportowych – aktywizujących dzieci i młodzież.

W 2016 roku dofinansujemy zakup m. in. podzespołów niezbędnych do budowy dronów w Zespole Szkół Politechnicznych i w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu oraz zestawy sterowania napędami elektrycznymi dla Młodych Naukowców Mechatroników w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu. Zadbamy również o rozwój mechatroniki w Zespole Szkół Nr 1w Dzierżoniowie poprzez wyposażenie pracowni w zestawu pneumatyczne i elektryczne. Świdnicki Młodzieżowy Dom Kultury dzięki wsparciu WSSE zaprojektuje i wykona wydruki w technologii 3D, natomiast Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie wyposaży pracownię, w której uczyć się będą przyszli graficy. W Bolkowie, w Zespole Szkół Agrobiznesu, powstanie baza dydaktyczna dla Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, a w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu odbędą się warsztaty dla młodych designerów 2D i 3D.

WSSE będzie wspierać także wiele inicjatyw sportowych, m.in. piłkę nożną, siatkową i ręczną, judo, futbol amerykański, motocross, pływanie. Ponadto strefa sfinansuje zakup urządzeń do siłowni plenerowych oraz pomoże przy organizacji zawodów i obozów sportowych.

Pełna lista sponsorowanych podmiotów:

Lista sponsorowanych – I transza 2016r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Sponsoring

Partnerzy