Opłacalna inwestycja w naukę zawodu !

Kształcenie zawodowe staje się priorytetowym zadaniem dla spółki INVEST-PARK, zarządzającej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Już w zeszłym roku powołany został klaster edukacyjny INVEST in EDU, skupiający przedsiębiorców, działających w strefie oraz szkoły zawodowe i techniczne. Teraz działania te objął honorowym patronatem Minister Rozwoju, Mateusz Morawiecki.

Dostęp do wykwalifikowanych kadr wydaje się głównym czynnikiem, sprzyjającym nowym inwestycjom. Przedsiębiorcy, którzy wiedzą, że na miejscu będą mieli gotowych do pracy fachowców, nie wahają się przed rozpoczęciem starań o pozwolenie na działalność w WSSE.

Z badań, przeprowadzonych przez INVEST-PARK wynika, że w niedługim czasie firmy strefowe będą potrzebować ok. 6 tysięcy specjalistów, w tym: mechaników, operatorów maszyn, lakierników, spawaczy, monterów czy elektryków. Dlatego goszcząca niedawno w INVEST-PARKU minister edukacji, Anna Zalewska podkreślała, że potrzebne są szybkie działania i wytężona praca, aby we wrześniu 2017 roku nowy system nauki zawodu mógł się bez przeszkód rozpocząć.

– Najpóźniej do czerwca musimy wiedzieć, jakie trzeba podjąć działania, aby przemodelować dotychczasowy system. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju będziemy prowadzić debaty w regionach, angażując samorządy i przedsiębiorców. Najważniejsze, aby uczniowie mogli uczyć się zawodu w rzeczywistych miejscach, na rzeczywistych maszynach, aby ich nauka nie była oderwana od rzeczywistości, tak jak to się dzieje obecnie – mówi Anna Zalewska.

Teraz dzięki klastrowi edukacyjnemu, powstają klasy patronackie, nad którymi czuwają firmy ze strefy. Większość zajęć odbywa się w zakładach pracy, a uczniowie mają dostęp do staży i praktyk. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia, bo dzięki praktykom zdobędą, tak pożądane przez pracodawców, doświadczenie zawodowe. INVEST-PARK podejmuje też wiele innych inicjatyw, które mają zachęcić placówki oświatowe oraz przedsiębiorców, do zaangażowania się w działania, związane z klastrem edukacyjnym.

18 i 19 kwietnia zostanie zorganizowany I Rajd po Strefie. Wydarzenie jest skierowane do gimnazjalistów. Przez dwa dni uczestnicy rajdu będą brać udział w zajęciach, przygotowanych przez koła naukowe Politechniki Wrocławskiej, swoje stoiska rozłożą szkoły ponadgimnazjalne, a firmy Toyota Motor Manufacturing Poland, Ronal, Faurecia czy Quin, zaproszą młodzież do zwiedzania swoich zakładów.

W tym roku planowane jest także powstanie kolejnych klas patronackich, które kształcić będą fachowców w m.in. zawodach: tapicer, krawiec, ślusarz, mechanik, czy operator maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

– Potrzeby kadrowe firm, działających w strefie, to nasz priorytet – mówi prezes INVEST-PARKU, Maciej Badora. Kontynuowany będzie zatem proces dopasowywania kształcenia zawodowego do realnych potrzeb pracodawców. Naszym celem jest sytuacja, w której absolwenci szkół zawodowych i technicznych będą w pełni przygotowani do podjęcia zatrudnienia w firmach strefowych, potrzebujących konkretnych pracowników – dodaje Maciej Badora.

Według zapowiedzi minister Anny Zalewskiej, propozycje zmian w szkolnictwie zawodowym, zostaną przedstawione w czerwcu. Pracodawcy i szkoły zrzeszone w klastrze edukacyjnym rozpoczęły już pracę nad założeniami i wkładem merytorycznym do planowanych zmian w ustawie o szkolnictwie zawodowym. Nowe zasady funkcjonowania edukacji zawodowej zostaną zaprezentowane na specjalnym spotkaniu w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Weźmie w niej udział wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który, jak wspomniano, objął tę inicjatywę swoim honorowym patronatem.

Partnerzy