Rozstrzygnięcie przetargu: wykonanie projektu i robót budowlanych drogi wewnętrznej (gmina Kłodzko)

Zgodnie z Uchwałą nr 4690/16 z dnia 06.04.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie „zaprojektuj i zbuduj” drogi wewnętrznej na działce 831/14 o pow. 0,2517 ha (obręb nr 0006 Jaszkowa Dolna) podstrefa Kłodzko wraz ze zjazdem z drogi gminnej oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowania, poprzez zamknięcie przetargu bez wybrania oferty.

Partnerzy