Zezwolenie dla Robinsons Polska

14 kwietnia 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Leszno wydano dla Robinsons Polska sp. z o.o. Firma zrealizuje nowe przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu, w którym wytwarzane będą konstrukcje stalowe, elementy konstrukcyjne, bramy, słupy i uchwyty. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 1,5 mln zł oraz zatrudni co najmniej 8 nowych osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2018 r.

Partnerzy