Zezwolenie dla WESSEL-POLIAMID

14 kwietnia 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Kłodzko wydano dla WESSEL-POLIAMID sp. z o.o. Firma zrealizuje nowe przedsięwzięcie polegające na utworzeniu zakładu, w którym wytwarzane będą wyroby z tworzyw sztucznych, w tym dysze do odkurzaczy. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 25 mln zł oraz zatrudni co najmniej 100 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2018 r.

Partnerzy