Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 25 kwietnia 2016 r. (Podstrefa Nysa)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 25 kwietnia 2016 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Nysa uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO” sp. z o.o.
ul. Karpacka 6
48-303 Nysa

Uchwałą Nr 1392/VII/16 z dnia 29.04.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ALSECCO” sp. z o.o., ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Nysa.

Partnerzy