Zezwolenie dla PEBEK sp. z o.o.

17 maja 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Świdnica wydano dla PEBEK sp. z o.o. Firma zrealizuje nowe przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu, w którym wytwarzane będą wyroby z betonu, w tym kostki brukowe, płyty chodnikowe i tarasowe . Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 5,4 mln zł oraz zatrudni co najmniej 8 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2018 r.

Partnerzy