Zezwolenie dla PCC EXOL S.A.

7 czerwca 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Brzeg Dolny wydano dla PCC EXOL S.A. Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu, w którym wytwarzane będą glicyniany i oksyalkilaty wysokomolewe (używane w procesie produkcji środków czystości i kosmetycznych). Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 15 mln zł oraz zatrudni dodatkowo co najmniej 8 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 30.06.2019 r.

Partnerzy