Zezwolenie dla BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.

10 czerwca 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wrocław wydano dla BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu, w którym wytwarzany będzie wolnostojący sprzęt kuchenny, w szczególności piekarniki do zabudowy oraz lodówki. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 76 mln zł oraz zatrudni dodatkowo co najmniej 150 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2021 r.

Partnerzy