Kształcenie dla rynku pracy

Wprowadzenie systemu dualnego poprzez włączenie pracodawców w proces kształcenia oraz utworzenie dwustopniowej szkoły branżowej, która zastąpi dzisiejsze placówki zawodowe – to główne propozycje reformy kształcenia pod potrzeby przedsiębiorców. Jej założenia zostały przedstawione przez Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej oraz Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju podczas konferencji w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

reforma szkolnictwa MEN MR (5)

Głównym założeniem resortów jest aktywne włączenie przedsiębiorców w proces kształcenia i egzaminowania. Dzięki ścisłej współpracy możliwe będzie stworzenie nowych zawodów i podstaw programowych odpowiadających potrzebom rynku. Niezbędne jest również zaangażowanie pracowników firm w kształcenie praktyczne uczniów. Zmiany zakładają, aby w każdym powiecie funkcjonowało Centrum Kształcenia Praktycznego, które koordynowałoby działania, przeprowadzało egzaminy oraz nadawało certyfikaty.

– Chcemy utworzyć fundusz rozwoju edukacji zawodowej, aby skumulować środki pochodzące z systemu edukacji oraz od pracodawców – tłumaczy Anna Zalewska. – W następnej perspektywie finansowej do dyspozycji jest ponad 3,5 mld złotych. Wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi musimy je mądrze rozdysponować, aby stworzyć system, który będzie działał dla przyszłych pokoleń – podkreślała Minister Edukacji Narodowej.

Proponowane zmiany zakładają również utworzenie dwustopniowej szkoły branżowej. Po ukończeniu pierwszego etapu, absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie bądź kontynuować naukę. Ukończenie drugiego stopnia oraz zdanie egzaminu z kolejnej kwalifikacji będzie potwierdzone uzyskaniem wykształcenia średniego zawodowego oraz dyplomu technika. Absolwent będzie mógł przystąpić również do matury zawodowej i kontynuować naukę na wyższych studiach zawodowych.

– Powinniśmy dopasować szkolnictwo do potrzeb danej branży – podkreślał Wicepremier Mateusz Morawiecki. – Bez stworzenia od podstaw systemu edukacji zawodowej, nie będzie szansy na budowę silnego polskiego przemysłu oraz nowoczesnej gospodarki – mówił Minister Rozwoju.

Prezentacja założeń nowego systemu odbyła się Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. WSSE ponad rok temu powołała Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”, który skupia szkoły, uczelnie i przedsiębiorców. Klaster kojarzy pracodawców z placówkami, które mogą kształcić pod ich potrzeby. Jednym z efektów jego działań jest powołanie dwóch klas patronackich na kierunkach „operator obrabiarek skrawających”.

– Motywujemy przedsiębiorców do współpracy ze szkołami oraz uczelniami – tłumaczy Maciej Badora, prezes wałbrzyskiej strefy. – Wiemy, że już dziś mają problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników. Odpowiednie umiejętności i wykształcenie są więc gwarantem zatrudnienia – dodaje.

Szefowie resortów Edukacji Narodowej i Rozwoju spotkali się również z przedstawicielami samorządów, w których działa wałbrzyska strefa oraz z przedsiębiorcami, którzy ulokowali w niej swoje inwestycje.

– Rozwój Polski to nasz wspólny wysiłek – podkreślał wicepremier na spotkaniu z prezydentami i burmistrzami. – Patrzymy na gospodarkę w sposób spójny, który prowadzi do zrównoważonego rozwoju. Chcemy przyciągać nowe inwestycje, szczególnie takie, które generują najwyższą wartość dodaną w postaci miejsc pracy dla inżynierów i absolwentów szkół technicznych – tłumaczył.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest największą z 14 stref funkcjonujących w Polsce. Swoje zakłady ulokowało w niej już 190 przedsiębiorców, których inwestycje sięgnęły blisko 22 mld złotych. Prace w firmach działających w WSSE znalazło już ponad 44 600 osób.

Do pobrania:

MEN – Kształcenie zawodowe dla rynku pracy

MR – Kwalifikacje techniczne dla gospodarki

 

 

Partnerzy