Rewitalizacja Wałbrzycha – nabór propozycji projektów

w związku z przystąpieniem Gminy Wałbrzych do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016-2025 zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Termin naboru został przedłużony i upływa 22.07.2016 r.

Uzyskane od Państwa propozycje projektowe będą pomocne w opracowaniu programu rewitalizacji oraz pozwolą na podjęcie wszechstronnych działań, ukierunkowanych na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych podobszarów rewitalizacji – Białego Kamienia, Starego Zdroju, Śródmieścia, Sobięcina, Nowego Miasta oraz Podgórza.

Propozycje projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji należy składać poprzez wypełnienie odpowiedniego FORMULARZA, udostępnionego na stronie:

Rewitalizacja Wałbrzycha

Zachęcamy do składania propozycji Państwa działań, planowanych do realizacji na podobszarach rewitalizacji Wałbrzycha i przyczyniających się do poprawy jakości życia ich mieszkańców.

Z Uchwałą Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha z dnia 29.03.2016 roku można zapoznać się pod linkiem: uchwała

 

Partnerzy