Zezwolenie dla DRG AGRO GROUP Daniel Gogolewski

15 lipca 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Bielawa wydano dla DRG AGRO GROUP Daniel Gogolewski.  Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na budowie nowego zakładu, w którym wytwarzać będzie detale i elementy metalowe. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 6,4 mln zł oraz zatrudni 20 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2017 r.

 

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty