Zezwolenie dla SCA Hygiene Products sp. z o.o.

15 lipca 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Oława wydano dla SCA Hygiene Products sp. z o.o..  Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na zakupie maszyn i zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu, zajmującego się produkcją artykułów higieny osobistej.  Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 85 mln zł oraz zatrudni 10 nowych osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.03.2019 r.

Partnerzy