Zazwolenie dla ISOPAK POLAND sp. z o.o.

4 sierpnia 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Świebodzice wydano dla ISOPAK POLAND sp. z o.o. Inwestycja polegać będzie na budowie zakładu, w którym produkowane będą wyroby styropianowe na opakowania przemysłowe oraz opakowania produktów spożywczych. Przedsiębiorca zainwestuje 16 mln zł oraz zatrudni co najmniej 10  osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2018 r.

Partnerzy