Zezwolenie dla Alucrom sp. z o.o.

27 lipca 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Oleśnica wydano dla Alucrom sp. z o.o..  Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na budowie nowego zakładu, w którym  będzie świadczyć usługi malowania i nakładania powłok ochronnych na elementy metalowe.   Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 20,8 mln zł oraz zatrudni 20 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.06.2018 r.

Partnerzy