Sympozjum – legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugie Sympozjum pod nazwą „Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”.

Sympozjum odbędzie się w dniu 12.09.2016r. w sali konferencyjnej Inkubatora Technologicznego AEROPOLIS Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce k/Rzeszowa (Adres: Jasionka 954A, 36-002 Jasionka).

Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do dnia 8 września 2016 r. do godziny 12:00. Link rejestracyjny

Celem Sympozjum jest zaprezentowanie znaczącej roli migrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy oraz rozpropagowanie wiedzy o najnowszych uregulowaniach prawnych i legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w RP.
Przedstawione zostaną najważniejsze kwestie istotne dla polskiego pracodawcy planującego zatrudnić pracownika ze Wschodu. Organizatorzy rozdystrybuują materiały informacyjne w formie kompendium opisujące krok po kroku proces legalnego przyjęcia do pracy obywatela Ukrainy.

Koszt udziału w sympozjum dla firm członkowskich PUIG w wynosi 100 zł. Dla firm niezrzeszonych 200 zł. Cena obejmuje otrzymanie przez uczestnika materiału informacyjnego pt. „Kompendium wiedzy pracodawcy i migranta”.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Odział w Rzeszowie
Nr konta: 28 8642 1126 2012 1144 6646 0001
Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS
ul. Stanisława Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów
W tytule przelewu proszę podać: Sympozjum Rzeszów

Istotne obszary jakie zostaną poddane analizie:
– rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy,
– procedury związane z dostępem do rynku pracy i legalizacją pobytu cudzoziemców, pośrednictwo pracy,
– zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
– najczęściej spotykane problemy w relacjach pracodawca-pracownik z Ukrainy i konieczność zapobiegania występującej patologii.

Szczegółowe informacje o Sympozjum oraz agendę znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Sympozjum

 

Partnerzy