Zezwolenie dla ISOPAK POLAND sp. z o.o.

4 sierpnia 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Świebodzice wydano dla ISOPAK POLAND sp. z o.o.. Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na budowie nowego zakładu, w którym będą produkowane m.in. wyroby styropianowe na opakowania przemysłowe i spożywcze. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 16 mln zł oraz zatrudni 10 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2019 r.

Partnerzy