Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 23 sierpnia 2016 r. (Podstrefa Kalisz)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 23 sierpnia 2016 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Kalisz uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
ATO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Al. Wojska Polskiego 29B, 62-800 Kalisz

Uchwałą Nr 1428/VIII/16 z dnia 24.08.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy ATO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Al. Wojska Polskiego 29B, 62-800 Kalisz, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Kalisz.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty