Zezwolenie dla ATO sp. z o.o. sp. k.

26 sierpnia 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Kalisz wydano dla ATO sp. z o.o. sp. k.. Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na rozbudowie zakładu, w którym będą produkowane m.in. elementy reklamowe i meblowe dla branży detalicznej. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 6 mln zł oraz zatrudni dodatkowo 6 nowych osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2019 r.

Partnerzy