Zezwolenie dla Skamol Polska sp. z o.o.

24 sierpnia 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Opole wydano dla Skamol Polska sp. z o.o.. Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu, w którym będą produkowane m.in. mineralne płyty silikatowe (izolacje do aplikacji wysokotemperaturowych). Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 42 mln zł oraz zatrudni 18 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.03.2018 r.

Partnerzy