Atrakcyjność inwestycyjna Opola – konferencja

Już po raz czwarty w Opolu odbędzie się konferencja Green Light For BSS dotycząca perspektyw rozwoju nowoczesnych usług biznesowych. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 13 września 2016 roku w teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną kwestie:

  • Jak sytuacja geopolityczna wpływa na biznes?
  • W czym tkwi atrakcyjność inwestycyjna Opola ?
  • Jak rozwijać i umacniać sektor usług biznesowych w Opolu?
  • Jakie są oczekiwania niemieckich inwestorów względem dostawców usług z Polski?
  • Jak znaleźć niszę na rynku i wykorzystać specjalizację centrów usług biznesowych dla rozwoju wschodzących rynków?

 

Do dyskusji wokół tych zagadnień władze Opola zaprosiły specjalistów i pasjonatów branży m.in. Stephana Fricke, Prezesa Deutscher Outsourcing Verband; ekonomistę Marka Zubera; Wiktora Doktóra, Prezesa Fundacji Pro Progressio; Prof. dra hab. Marka Tukiendorfa, Rektora Politechniki Opolskiej; Marcina Nowaka, Dyrektora Regionalnego ABSL oraz Krzysztofa Dryndę, wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Organizatorem wydarzenia jest Miasto Opole, współorganizatorem – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Wałbrzyska strefa jest partnerem merytorycznym spotkania.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pośrednictwem strony BSSinOpole

Pełen program wydarzenia 

banner wsse

Partnerzy