Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego (Podstrefa Jawor)

Zgodnie z Uchwałą nr 4842/16 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 16 sierpnia 2016 r. zaakceptowano wybór wykonawcy Mariusz Komraus ROAD-SKAN EXPERT z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 9 w Pszczynie pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o powierzchni ok. 113 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor”

Partnerzy