Zezwolenie dla Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o.

8 września 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy DSAG-S3 Jawor wydano dla Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. . Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu, w którym będą produkowane silniki do pojazdów. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 300 mln euro oraz zatrudni 400 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2020 r.

Partnerzy