SUPERBIO – wszechstronne wsparcie dla MSP w obszarze biogospodarki

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. „Bio-based materials” organizowanej w ramach projektu H2020-INNOSUP-2015-1: SUPERBIO (SUpport and PartnERship for the development of multiple sustainable and market ready value chains in the BIObased economy), którego Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki jest partnerem. Konferencja odbędzie się 5 października 2016 roku w Łodzi i stanowi punkt rozpoczynający IV Międzynarodowy Kongres Bioekonomii w Łodzi.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłaszanie udziału w konferencji odbywa się elektronicznie:
REJESTRACJA

Celem projektu SUPERBIO jest wszechstronne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru biogospodarki od pomysłu, poprzez jego walidacje, aż po pomoc w rozwoju innowacyjnych technologii. Partnerzy projektu gwarantują wsparcie w następujących obszarach: zwiększanie skali procesów oraz testowanie założeń koncepcyjnych projektów, analizy dostępności surowców, oceny cyklu życia produktu (LCA), analizy techniczno-ekonomicznej, badań rynkowych, przygotowania biznes planów, poszukiwania inwestorów, ochrony patentowej oraz IP.

W ramach projektu dofinansowanie uzyska co najmniej 30 MŚP. W projekcie mogą również uczestniczyć MŚP, którzy realizują zlecenia dużych podmiotów gospodarczych. Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie MŚP wynosi 1 800 000 euro. MŚP działające w obszarze biogospodarki mogą ubiegać się o bon na innowacyjność o maksymalnej wartości 60 000 euro.

Więcej informacji o konferencji i projekcie SUPERBIO pod adresem: SuperBio – informacje

Osoby do kontaktu w sprawie konferencji i projektu SUPERBIO:

  • dr hab. Beata Kolesińska, Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej
    email:
  • mgr inż. Ewa Gromek, Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej
    email:
  • mgr Karolina Zwierzchowska, Biuro Projektów Politechniki Łódzkiej
    email:

 

Partnerzy