Dzień przedsiębiorcy – zaproszenie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję otwierającą projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Poddziałanie 3.3.2 POIR oraz dzień otwarty dla przedsiębiorców. Impreza odbędzie się 11 października br. w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju. W programie m.in. konferencja z udziałem przedstawiciela Kierownictwa Ministerstwa oraz spotkania dla przedsiębiorców z ekspertami z rynków objętych programami promocji.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informację na temat nowego systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm oraz spotkać się z przedstawicielami instytucji wdrażających instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie internacjonalizacji. Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie dzienprzedsiebiorcy2016.pl

Partnerzy