Opolski kongres samorządowy

Dostosowanie szkolnictwa branżowego, technicznego i wyższego do potrzeb pracodawców oraz efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce były jednymi z tematów Kongresu Samorządowego, który odbył się w Opolu. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Wicepremier Jarosław Gowin oraz Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej.

WSSE - kongres samorzadowy (2)

Podczas dwudniowego kongresu rozmawiano między innymi o roli i przyszłości specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Łączne nakłady poniesione w SSE przekroczyły 111 mld złotych a zatrudnienie w firmach strefowych znalazło ponad 300 tys. osób.

– Wskaźniki pokazują, że na przestrzeni ostatniej dekady w strefach nie było ani jednego punktu kryzysowego. W ostatnich 7 latach przyrost miejsc pracy wyniósł około 60% – wyliczał podczas panelu dyskusyjnego Mirosław Odziemczyk z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

– Stabilność firm oraz liczba nowych projektów i reinwestycji jest najlepszym dowodem na zasadność funkcjonowania stref – podkreślał Maciej Badora, prezes wałbrzyskiej strefy. – Wciąż staramy się uelastyczniać to narzędzie, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby inwestorów – zaznaczył.

O zmianach w systemie kształcenia zawodowego mówiła podczas wydarzenia Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Zaznaczyła, że kształcenia branżowe umożliwi nie tylko zdobycie zawodu, ale również rozpoczęcie dalszej drogi edukacji, również na uczelniach wyższych.

– W dyspozycji urzędów marszałkowskich jest ponad 3 mld złotych przeznaczonych na rozwój szkolnictwa zawodowego – zaznaczyła minister Zalewska. – Musimy wykorzystać te fundusze na budowę komplementarnego systemu kształcenia branżowego i technicznego, który będzie odpowiedzią na potrzeby pracodawców – podkreśliła.

Szefowa resortu edukacji przyznała również, że polscy przedsiębiorcy są gotowi na partycypację w kosztach kształcenia. Mówiła również o budowie systemu z wykorzystaniem takich narzędzi jak klasy patronackie i klastry edukacyjne, przy udziale specjalnych stref ekonomicznych.

– W wałbrzyskiej strefie działa obecnie blisko 200 firm, które zatrudniają łącznie około 45 tysięcy pracowników. Warto wykorzystać ten potencjał i wiedzę samych przedsiębiorców w budowie efektywnego modelu kształcenia – podkreślił podczas panelu dyskusyjnego Krzysztof Drynda, wiceprezes WSSE „INVEST-PARK”.

Zaznaczył również, że pod patronatem Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” działa obecnie 5 klas patronackich, które prowadzone są przy udziale firm strefowych.
Rolę przedsiębiorców w procesie kształcenia wyższego podkreślał również wicepremier Jarosław Gowin. Partnerstwo świata nauki i biznesu przy czynnym udziale samorządów jest jednym z założeń planu zrównoważonego rozwoju.

– Pierwszym etapem zmian była ustawa ograniczająca biurokrację na uczelniach. Pracujmy jednak nad projektem, który stanowić będzie swoistą konstytucję polskich uczelni – tłumaczył minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozmowy panelowe w ramach kongresu dotyczyły również finansowania samorządów i zarządzania spółkami miejskimi, wykorzystania nowoczesnych technologii oraz zaawansowanych procesów biznesowych. W wydarzeniu, które odbyło się w opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym wzięło udział około 1000 uczestników.

Partnerzy