Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 24.10.2016 (Podstrefa Opole)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 24 października 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 24 października 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie
a) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w woj. opolskim, powiecie M. Opole, Gminie M. Opole, mieście Opole, o łącznej powierzchni 4,8314 ha, Obręb 0061, Półwieś, AM 62, znajdującą się w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością Gminy M. Opole składającą się z działek gruntu o nr: 5/60 o powierzchni 0,4493 ha (grunty orne RIVa), 5/62 o powierzchni 1,1643 ha (grunty orne RIVa), 6/16 o powierzchni 0,1938 ha (rowy W), 7/1 o powierzchni 2,0235 ha (grunty orne RIVa, RIVb), 8/3 o powierzchni 0,0775 ha (rowy W), 9/29 o powierzchni 0,9230 ha (grunty orne RIVa i lasy LsIV), dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi wieczyste numer OP1O/00111019/2, OP1O/00077455/9 i OP1O/00149306/6,
oraz
b) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w woj. opolskim, powiecie M. Opole, Gminie M. Opole, mieście Opole, o łącznej powierzchni 2,9975 ha, Obręb 0061, Półwieś, AM 62, znajdującą się w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością Gminy M. Opole składającą się z działek gruntu o nr: 5/37 o powierzchni 0,1118 ha (grunty orne RIVa), 5/69 o powierzchni 0,9009 ha (grunty orne RIIIb, RIVa), 5/70 o powierzchni 0,9066 ha (grunty orne RIIIb, RIVa), 5/71 o powierzchni 0,8884 ha (grunty orne RIIIb, RIVa), 6/17 o powierzchni 0,0675 ha (rowy W), 6/18 o powierzchni 0,0520 ha (rowy W), 6/19 o powierzchni 0,0703 ha (rowy W), dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi wieczyste numer OP1O/00111019/2 i OP1O/00077455/9,
o łącznej powierzchni 7,8289 ha (zwanymi dalej „Nieruchomościami”, znajdującymi się w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez: Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o. z/s w Opolu.

W dniu 26.10.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1443/VIII/16 wyraziła zgodę na wybór firmy Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o. z/s w Opolu jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole.

 

Partnerzy