Zezwolenie nr 402 dla EFT sp. z o.o. sp. k.

7 listopada 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Kościan wydano dla EFT sp. z o.o. sp. k. Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na budowie nowego zakładu, w którym będą produkowane wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego (elementy wyposażenia przyczep i naczep oraz zabezpieczenia ładunku). Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 6,17 mln zł oraz zatrudni co najmniej 8 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2021 r.

Partnerzy