Zezwolenie nr 404 dla Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.

16 listopada 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wałbrzych wydano dla Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. . Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów (skrzyń biegów do napędów hybrydowych) oraz lokalizacji funkcji badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 278.640.000 zł oraz zatrudni co najmniej 50 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2018 r.

Partnerzy