Zezwolenie nr 405 dla Toyota Motor Industries Poland sp. z o.o.

16 listopada 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Jelcz-Laskowice wydano dla Toyota Motor Industries Poland sp. z o.o.. Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów (silniki benzynowe). Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 371.700.000 zł oraz zatrudni co najmniej 50 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.08.2019 r.

Partnerzy