Zezwolenie nr 406 dla Hauck Heat Treatment sp. z o.o.

21 listopada 2016 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Dzierżoniów wydano dla Hauck Heat Treatment sp. z o.o.. Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu do obróbki metali i nakładaniu na nie powłok. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 8.170.000 zł oraz zatrudni co najmniej 6 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.05.2019 r.

Partnerzy