Wybór dzierżawcy w Podstrefie Dobromierz

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na tereny w Dobromierzu,
WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że wybrano ofertę Pana

JANA FIGURAKA prowadzącego INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE

Wszelkie dodatkowe informacje dot. przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie przez
Departament Inwestycji
Patryk Muszyński

tel: 74 664 91 66

Partnerzy