Rozstrzygnięcie przetargu – wykonanie robót elektroenergetycznych (podstrefa Jawor)

Zgodnie z Uchwałą nr 4971/17 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 10.01.2017 r. rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy przebudowy linii napowietrznej SN 20kV nr L-247-31 w Jaworze i dokonano wyboru firmy: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Opole sp. z o.o.

Partnerzy