Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 14.12.2016 r. (Podstrefa Jelcz-Laskowice).

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 14 grudnia 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Z uwagi na fakt, iż warunki określone w zaproszeniu do rokowanie zostały spełnione, żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do rokowań, część niejawna rokowań nie odbyła się, rokowania uznano za zakończone wynikiem negatywnym i zamknięto z chwilą podpisania uchwały nr 1470/VIII/17 z dnia 11.01.2017 r. Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o.

 

Partnerzy