Zezwolenie nr 408 dla P.P.H.U. DEFALIN Group Spółka Akcyjna

12 stycznia 2017 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Świebodzice wydano dla P.P.H.U. DEFALIN Group Spółka Akcyjna . Firma zrealizuje przedsięwzięcie polegające na budowie nowego zakładu, w którym produkowane będą m.in.: sznurek do maszyn rolniczych i taśmy opakowaniowe. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 27.000.000 zł oraz zatrudni co najmniej 14 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2021 r.

Partnerzy