Wybór dzierżawcy – podstrefa Nowa Ruda

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Podstrefie Nowa Ruda, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że wybrano ofertę:

Pana Roberta Muchy

Wszelkie dodatkowe informacje dot. przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie przez:

Departament Inwestycji
Patryk Muszyński

tel.: 74 664 91 66

 

Partnerzy