Umicore tworzy klasę patronacką

Kształceniem techników-analityków zajmie się klasa patronacka, która powstaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. Pieczę nad młodzieżą obejmie firma Umicore Autocat Poland działająca na terenie wałbrzyskiej strefy w Nowej Rudzie. Klasa działać będzie w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” stworzonego przez WSSE.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powołania klasy odbyło się podczas konferencji „Promocja kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim’’. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rafała Olecha, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku przy wsparciu wałbrzyskiej strefy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy, Młodzieżowych Centrów Karier, przedstawiciele firm działających w WSSE oraz lokalni przedsiębiorcy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku.

Spotkanie miało na celu kontynuację współpracy z doradcami zawodowymi, prezentację aktualnych problemów lokalnego rynku pracy i zapotrzebowania na pracowników, a także planów WSSE dotyczących szkolnictwa zawodowego. Podczas konferencji Elżbieta Miodek z Wrocławskiego Kuratorium Oświaty przedstawiła informacje związane ze zmianami w kształceniu zawodowym, które wejdą w życie we wrześniu tego roku.

Głównym punktem spotkania było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego utworzenia klasy patronackiej w ZSP nr 1 w Kłodzku przez firmą Umicore Autocat Poland. Sygnatariuszami dokumentu zostali Maciej Badora oraz Krzysztof Drynda, członkowie zarządu wałbrzyskiej strefy. Zaprezentowane zostały także działania i plany Klastra Edukacyjnego ,,INVEST in EDU’’.

podpisanie listu

 

Partnerzy