Wybór oferenta – dzierżawa gruntów we Wrześni (WSAG)

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Podstrefie Września (WSAG), WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż wybrano ofertę:

Pana Grzegorza Maścibrody

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie przez:

Departament Inwestycji
Patryk Muszyński
p.muszynski@invest-park.com.pl
tel.: 74 664 91 66

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty