Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 17.05.2017 r. (Podstrefa Oława)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 17 maja 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 17 maja 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Oława uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

CHEMTEX MICHORCZYK sp. j.
ul. Ofiar Katynia 4, 55-200 Oława

Uchwałą Nr 1504/VIII/17 z dnia 22.05.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy CHEMTEX MICHORCZYK sp. j. ul. Ofiar Katynia 4, 55-200 Oława, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Oława.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty